Obavijesti

Nastavak priprema međunarodnih aktivnosti u sklopu EU projekta Matice


Nakon ostvarene međunarodne suradnje s Radničkom komorom u Beču, Austrijskim savezom sindikata i Sindikatom javnih službi u Austriji, projektni tim Matice hrvatski sindikata nastavlja s pripremom međunarodnih aktivnosti.

Dana 25. listopada 2019. održan je sastanak sa svrhom pripreme i provedbe studijskog putovanja u Bruxelles, Belgija, u ETUI (European Trade Union Institute).

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.