Kontakti


Osobe odgovorne za implementaciju projektnih aktivnosti

Ivana Šepak-Robić
voditelj projekta (project manager)
e-mail: ivana@matica-sindikata.hr
Telefon: 01/4882-335
Fax: 01/4855-726

Filip Vukić
asistent na projektu (project assistant)
e-mail: filip@matica-sindikata.hr
Telefon: 01/4882-335
Fax: 01/4855-726

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.