O nama


Matica hrvatskih sindikata osnovana je 27. veljače 1993. godine kao reprezentativna udruga sindikata više razine. Samostalna je interesna udruga koja ima položaj punopravnog socijalnog partnera kao član Gospodarsko – socijalnog vijeća na nacionalnoj razini što omogućava njezin utjecaj na donošenje strategija, zakonskih i podzakonskih propisa i drugih važnih dokumenata koji su relevantni za prava radnika, ali i za hrvatske građane općenito. Trenutno okuplja preko 60.000 članova udruženih u 11 sindikata. Predsjednik Matice je Vilim Ribić, a potpredsjednica i zamjenica predsjednika je Sanja Šprem.

O projektu

Matica hrvatskih sindikata potpisnik je Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.03.0019) i nositelj je projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“  kojeg provodi u partnerstvu s Gradom Šibenikom u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), poziva „Jačanje socijalnog dijaloga“- FAZA III. Projekt je započeo 27. rujna 2018. godine s provedbenim razdobljem u trajanju od 18 kalendarskih mjeseci do 27. ožujka 2020. godine. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.023.793,98 kuna.

U okviru projekta bilo je planirano i partnerstvo sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu koje nije ostvareno budući da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. godine  o prihvaćanju Prijedloga smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima te izmjenama zakonodavnog okvira kojima je navedeni Zaključak stupio na snagu došlo do prestanka rada i postojanja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Matica će kroz ovaj projekt izraditi analizu stanja na tržištu rada koja obuhvaća kretanje radne snage, plaće u javnom sektoru te perspektive razvoja radne snage i tržišta rada, a s obzirom na dostupnost radnika i potreba na tržištu rada kako bi se osnažilo kolektivno pregovaranje na tripartitnoj razini i pokrio nedostatak stručnih izvora u okviru socijalnog dijaloga te unaprijedilo jačanje kapaciteta kroz povezivanje s međunarodnim organizacijama.

U sklopu projekta izradit će se i pilot program usmjeren na uključivanje nezaposlenih na tržište rada, održati niz edukacijskih aktivnosti te okruglih stolova posvećenih široj javnoj raspravi o kvaliteti radnih mjesta u javnim službama. Provedbom projektnih aktivnosti cilj je doprinijeti kontinuitetu tripartitnog socijalnog dijaloga kroz razvoj socijalnog partnerstva u RH.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.