OBAVIJEST o otkazivanju okruglih stolova u Rijeci 16. ožujka 2020. i Splitu 17. ožujka 2020.


Obavještavamo Vas kako se okrugli stolovi na temu „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru i perspektive hrvatskog tržišta […]

Završetak provedbe edukacijskih radionica „Sindikalno predstavništvo, socijalni dijalog i zaštita na radu“


U Varaždinu 28. veljače 2020. godine na Geološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, posljednjom u nizu od ukupno 24 edukacijske […]

Edukacijska radionica Matice hrvatskih sindikata u Osijeku


Projektni tim Matice hrvatskih sindikata posjetio je Osijek 27. veljače 2020. godine gdje je organizirao i proveo edukacijsku radionicu […]

Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu održana edukacijska radionica iz područja zaštite na radu


Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, dana 26. veljače 2020. godine, održana je 22. u nizu edukacijska radionica iz područja […]

Posjet Matice hrvatskih sindikata European trade union institutu u Bruxellesu


U sklopu EU projekta Matice hrvatskih sindikata pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“, koji se […]

Održane dvije edukacijske radionice na Sveučilištu u Splitu za predstavnike sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata


Dana 18. veljače 2020. godine održane su dvije edukacijske radionice iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva […]

Organizirana edukacijska radionica u Zagrebu za sindikalne predstavnike i povjerenike


Organizirana je i održana edukacijska radionica u Zagrebu 13. veljače 2020. iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog […]

Zaštita na radu i aktivno sindikalno predstavništvo – Edukacijske radionice u Gospiću i Zadru


Projektni tim Matice hrvatskih sindikata posjetio je Gospić 6. veljače 2020. i Zadar 7. veljače 2020. godine. Organizirane su […]

Održana edukacijska radionica iz područja zaštite na radu u Zagrebu


U Zagrebu 30. siječnja 2020. održana je 16. edukacijska radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva […]

Provedene edukacijske radionice u Puli i Rijeci za sindikalne predstavnike i povjerenike


U okviru ESF projekta Matice hrvatskih sindikata „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ organizirane su i provedene […]

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.