Obavijesti

Održane dvije edukacijske radionice na Sveučilištu u Splitu za predstavnike sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata


Dana 18. veljače 2020. godine održane su dvije edukacijske radionice iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva […]

Organizirana edukacijska radionica u Zagrebu za sindikalne predstavnike i povjerenike


Organizirana je i održana edukacijska radionica u Zagrebu 13. veljače 2020. iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog […]

Zaštita na radu i aktivno sindikalno predstavništvo – Edukacijske radionice u Gospiću i Zadru


Projektni tim Matice hrvatskih sindikata posjetio je Gospić 6. veljače 2020. i Zadar 7. veljače 2020. godine. Organizirane su […]

Održana edukacijska radionica iz područja zaštite na radu u Zagrebu


U Zagrebu 30. siječnja 2020. održana je 16. edukacijska radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva […]

Provedene edukacijske radionice u Puli i Rijeci za sindikalne predstavnike i povjerenike


U okviru ESF projekta Matice hrvatskih sindikata „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ organizirane su i provedene […]

Nastavak provedbe edukacijskih radionica u Vukovaru i Osijeku


Tim Matice hrvatskih sindikata nastavlja s provedbom edukacijskih radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva za […]

Istraživanje o plaćama u javnim službama i analiza podudarnosti dostupne radne snage


U Zagrebu 8. siječnja 2020. održan je posljednji sastanak članova istraživačkog tima koji su sudjelovali u izradi istraživanja o […]

Sretan Božić i nova 2020. godina!


Sretan Božić i blagdane provedene u veselju te uspješnu novu 2020. godinu želi vam Matica hrvatskih sindikata!

Sastanak istraživačkog tima – Istraživanje o plaćama u javnim službama i analiza podudarnosti dostupne radne snage


U četvrtak 19. prosinca 2019. sastali su se članovi istraživačkog tima koji sudjeluju u izradi istraživanja o plaćama u […]

Aktivno sindikalno predstavništvo i zaštita na radu – Radionica u Šibeniku


Dana 16. prosinca 2019. provedena je edukacijska radionica na temu zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva u Šibeniku. […]

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.