Obavijesti

Radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva u Varaždinu


U Varaždinu 27. studenog 2019. održana je edukacijska radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva za povjerenike sindikata i sindikalne predstavnike. Radionica je organizirana u okviru  EU projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ kojeg provodi Matica hrvatskih sindikata. Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“.

Na radionici su sudjelovali predstavnici i povjerenici sindikata udruženih u Maticu iz sektora obrazovanja i zdravstva. Sudionici su educirani o temama zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva. Kao i na prethodnim radionicama, sudionici su sudjelovali u interaktivnoj raspravi, praktičnim vježbama i razmjeni iskustva.

Dio atmosfere nalazi se u fotogaleriji:

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.