Obavijesti

Održane edukacijske radionice u Dubrovniku


Matica hrvatskih sindikata organizirala je edukacijske radionice iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva u Dubrovniku. Radionice su održane 9. prosinca 2019., a sudjelovali su predstavnici sindikata iz sektora obrazovanja i zdravstva, te Sindikata radnika ex Dubrovačke banke. Predavač je bio Vitomir Begović, ekspert s dugogodišnjim iskustvom u državnoj i javnoj upravi, gospodarstvu, privatnom sektoru i sindikalnom djelovanju.

Radionice su organizirane u okviru EU projekta MHS-a pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“.

Sudionici su educirani te su prezentirane aktivnosti koje učinkovito djeluju u socijalnom dijalogu vezanom uz područje zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva.

Dio atmosfere prenosimo u fotogaleriji:

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.