Obavijesti

Sastanak istraživačkog tima – Istraživanje o plaćama u javnim službama i analiza podudarnosti dostupne radne snage


U četvrtak 19. prosinca 2019. sastali su se članovi istraživačkog tima koji sudjeluju u izradi istraživanja o plaćama u javnim službama i analize podudarnosti dostupne radne snage s potrebama tržišta rada u kontekstu promjena svijeta rada, a pod utjecajem industrije 4.0. Tim istraživača okuplja znanstvenike s istraživačkim iskustvom iz područja tržišta rada prof. dr. sc. Igora Radeku, dr. sc. Dragana Bagića izv. prof., doc. dr. sc. Svena Marcelića, dr. sc. Tea Matkovića, doc. dr. sc. Velibora Mačkića i makroekonomista Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matiju Kroflina, mag. oec.

Izrada istraživanja i analize provode se u okviru EU projekta Matice hrvatskih sindikata pod nazivom: „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“.

Na sastanku se raspravljalo o finalizaciji izrade istraživanja i analize. Rezultati će biti objavljeni u publikacijama, a publikacije će biti dostupne sudionicima na projektnim aktivnostima EU projekta te socijalnim partnerima Matice hrvatskih sindikata. Nastavno, okrugli stolovi u Splitu, Osijeku, Rijeci i Zagrebu koji će se uskoro organizirati bit će posvećeni diseminaciji rezultata.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.