Obavijesti

Istraživanje o plaćama u javnim službama i analiza podudarnosti dostupne radne snage


U Zagrebu 8. siječnja 2020. održan je posljednji sastanak članova istraživačkog tima koji su sudjelovali u izradi istraživanja o plaćama u javnim službama i analize podudarnosti dostupne radne snage s potrebama tržišta rada u kontekstu promjena svijeta rada, a pod utjecajem industrije 4.0.

Izrada istraživanja i analize provodila se u okviru EU projekta Matica hrvatskih sindikata po nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“.

Rezultati istraživanja koji uključuju podatke o presjeku plaća po sektorima, kretanju radne snage unutar sektora po dobi, stažu i stručnoj spremi, presjeku dostupne radne snage u razdoblju u narednih 5 do 10 godina, načinu određivanja plaća u javnim službama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a sukladno procesima socijalnog dijaloga koji se primjenjuju u pojedinim zemljama članicama, te podaci o usklađivanju plaća s gospodarstvom bit će dostupni u publikaciji koju uskoro objavljujemo. Također u drugoj publikaciji će biti objavljeni rezultati analize koji uključuju analizu zakonodavnog okvira u Republici Hrvatskoj, podudarnost dostupne radne snage u sektorima koje zastupa Matica, a pod vidom promjena u svijetu rada na koje utječe industrija 4.0, te utjecaj navedenih faktora na održivost kvalitetnih radnih mjesta.

Publikacije će biti dostupne sudionicima na projektnim aktivnostima, socijalnim partnerima Matice, te na web stranicama Matice i projekta u online verziji.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.