Obavijesti

Nastavak provedbe edukacijskih radionica u Vukovaru i Osijeku


Tim Matice hrvatskih sindikata nastavlja s provedbom edukacijskih radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva za sindikalne predstavnike i povjerenike sindikata udruženih u Maticu. Radionice se provode u okviru EU projekta Matice pod nazivom: „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“.

Radionice su održane 15. siječnja 2020. u Vukovaru i 16. siječnja 2020. u Osijeku. Sudionici su educirani o osnovama zaštite na radu, aktivnom sindikalnom predstavništvu, socijalnom dijalogu i unapređivanju zaštite na radu u javnom sektoru, rizicima na radu i osnovnim pokazateljima o ozljedama na radu. Interaktivnom raspravom iznosila se problematika zaštite na radu, a koja proizlazi iz područja obrazovanja, zdravstva i pravosuđa.

Dio atmosfere prenosimo u fotogaleriji:

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.