Obavijesti

Provedene edukacijske radionice u Puli i Rijeci za sindikalne predstavnike i povjerenike


U okviru ESF projekta Matice hrvatskih sindikata „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ organizirane su i provedene edukacijske radionice iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva u Puli 20. siječnja 2020. i Rijeci 21. siječnja 2020. godine za sindikalne povjerenike i predstavnike sindikata udruženih u Maticu.

Cilj edukacijskih radionica bio je unaprijediti sadržaj i kvalitetu socijalnog dijaloga poslodavca i radničkih predstavnika, osnažiti kadrovske kapacitete sindikata i radničkih predstavnika za razumijevanje i provedbu aktivnosti u zastupanju i ostvarivanju interesa radnika, potaknuti suradnju radničkih predstavnika  s poslodavcima  i njihovim predstavnicima, te stvoriti uvjete za učinkovitost, održivost i kontinuitet socijalnog dijaloga u području zaštite na radu u sektorima koje zastupa Matica.

Dio atmosfere s edukacijskih radionica prenosimo u fotogaleriji:

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.