Obavijesti

Održana edukacijska radionica iz područja zaštite na radu u Zagrebu


U Zagrebu 30. siječnja 2020. održana je 16. edukacijska radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva za sindikalne povjerenike i predstavnike sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata.

Radionice se provode u okviru EU projekta Matice pod nazivom: „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“. Sudionici su bili educirani o specifičnostima i izazovima iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva.

U fotogaleriji nalazi se dio atmosfere s edukacijske radionice:

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.