Obavijesti

Zaštita na radu i aktivno sindikalno predstavništvo – Edukacijske radionice u Gospiću i Zadru


Projektni tim Matice hrvatskih sindikata posjetio je Gospić 6. veljače 2020. i Zadar 7. veljače 2020. godine. Organizirane su i provedene edukacijske radionice iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva za sindikalne povjerenike i predstavnike sindikata udruženih u Maticu.

Edukacijske radionice organiziraju se u okviru EU projekta Matice pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“, a koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Kao i na prethodnim radionicama, sudionici su educirani o osnovama zaštite na radu, aktivnom sindikalnom predstavništvu, socijalnom dijalogu i unapređivanju zaštite na radu u javnom sektoru, rizicima na radu i osnovnim pokazateljima o ozljedama na radu.

Kako je bilo na radionicama u Gospiću i Zadru, pogledajte u sljedećoj fotogaleriji:

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.