Obavijesti

Održane dvije edukacijske radionice na Sveučilištu u Splitu za predstavnike sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata


Dana 18. veljače 2020. godine održane su dvije edukacijske radionice iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva na Sveučilištu u Splitu za sindikalne povjerenike i predstavnike sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata.

Radionice ja vodio ekspert za područje zaštite na radu Vitomir Begović s dugogodišnjim iskustvom u državnoj upravi, javnom i privatnom sektoru, gospodarstvu te sindikalnom djelovanju. Radionice se provode u okviru EU projekta Matice pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“.

Sudionici su educirani na koji način povjerenici mogu:

  • štititi interese radnika te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu,
  • zahtijevati od poslodavca da poduzme odgovarajuće mjere u svrhu smanjenja i otklanjanja rizika,
  • podnositi poslodavcu prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu,
  • podnositi pritužbe tijelima nadležnim za zaštitu na radu.

Na radionicama se ukazalo da prevencija, informiranje, osvješćivanje, edukacija i provedba niza mjera vezanih za unapređivanje organizacije i uvjeta rada radnika, očuvanje i podizanje njegove radne sposobnosti, pridonose povećanju produktivnosti, duljem radnom vijeku, boljem psihofizičkom zdravlju, a smanjuje se stopa bolovanja, izostanci s rada a time i smanjuju troškovi zdravstvenog sustava.

Predavač V. Begović naglasio je da je sigurnost odgovornost svih u svakoj radnoj sredini. Raditi na siguran način najvažnija je mjera zaštite koju možete poduzeti.

Kako je bilo na edukacijskim radionicama, pogledajte u sljedećoj fotogaleriji:

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.