Obavijesti

Posjet Matice hrvatskih sindikata European trade union institutu u Bruxellesu


U sklopu EU projekta Matice hrvatskih sindikata pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), realiziran je studijski posjet European Trade Union Institute (ETUI) u Bruxellesu. Svrha i cilj studijskog posjeta bili su jačanje kapaciteta kroz međunarodnu suradnju i ostvarivanje suradnje s vodećom istraživačkom organizacijom na području Europe.

Na putovanju su sudjelovali sljedeći predstavnici Matice: Vilim Ribić, predsjednik MHS, Mirela Bojić, glavna tajnica MHS, Ivana Šepak-Robić, pravnica-stručna suradnica u MHS i voditeljica projekta, Matija Kroflin, makroekonomist i Robert Brozd, politolog.

Dana 17. veljače 2020. održan je sastanak s predstavnicima ETUI-a u Bruxellesu Philippeom Pochetom, generalnim direktorom ETUI-a i Viktorom Kempom, savjetnikom za zaštitu na radu i uvjete rada u ETUI-u. Teme sastanka bile su: predstavljanje strukture, načina rada, programa i prioriteta rada ETUI-a., te je vršena razmjena iskustva i primjera dobre prakse koje su organizacije implementirale.

Dogovorena je međunarodna suradnja koja će se daljnjim povezivanjem dodatno osnaživati.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.