Obavijesti

Edukacijska radionica Matice hrvatskih sindikata u Osijeku


Projektni tim Matice hrvatskih sindikata posjetio je Osijek 27. veljače 2020. godine gdje je organizirao i proveo edukacijsku radionicu iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva.

Radionice se provode u sklopu edukacijskih programa za zdrava radna mjesta i aktivnog sindikalnog predstavništva na ESF projektu „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“. Cilj radionica je podizanje kvalitete socijalnog dijaloga kroz osnaživanje sindikalnih povjerenika i predstavnika u području zaštite na radu te aktivnog predstavništva.

Na radionici su sudjelovali sindikalni povjerenici i predstavnici sindikata udruženih u Maticu koji su educirani o pravima i obvezama povjerenika, poslodavaca i povjerenika za zaštitu na radu, osnovama zaštite na radu i osnovnim čimbenicima u sustavu zaštite na radu. Interaktivnom raspravom prezentirani su izazovi zaštite na radu koji proizlaze iz sektora obrazovanja i zdravstva.

Dio atmosfere s radionice prenosimo u sljedećoj fotogaleriji:

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.