Obavijesti

Završetak provedbe edukacijskih radionica „Sindikalno predstavništvo, socijalni dijalog i zaštita na radu“


U Varaždinu 28. veljače 2020. godine na Geološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, posljednjom u nizu od ukupno 24 edukacijske radionice održane od Dubrovnika do Vukovara uspješno je završena edukacija sindikalnih povjerenika i predstavnika sindikata u području zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva na temu:  “Sindikalno predstavništvo, socijalni dijalog i zaštita na radu”.

Radionice su održane kao dio EU projekta Matice hrvatskih sindikata pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ financiranog sredstvima iz  Europskog socijalnog fonda iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“. Grad Šibenik sudjeluje kao partner na projektu. Za potrebe provedbe radionica, u okviru EU projekta izrađeni su edukacijski programi „Program za zdravo radno mjesto“ i „Program za aktivno sindikalno predstavništvo“.

Predavač na radionicama bio je Vitomir Begović, mr. sig. koji je polaznicima prenio svoje dugogodišnje iskustvo iz rada na različitim zahtjevnim poslovima u privatnom i javnom sektoru, sindikatu te visokom obrazovanju.

Cilj održanih radionica bio je unaprijediti sadržaj i kvalitetu socijalnog dijaloga poslodavca i radničkih predstavnika u području zaštite na radu, osnažiti kadrovske kapacitete sindikata i radničkih predstavnika za razumijevanje i provedbu aktivnosti u zastupanju i ostvarivanju interesa radnika u području zaštite na radu, kao i suradnju s poslodavcem i njegovim predstavnicima, te stvoriti uvjete za učinkovitost, održivost i kontinuitet socijalnog dijaloga u području zaštite na radu u djelatnostima javnog sektora; predškolskom, osnovnom, srednjem, visokom obrazovanju i znanosti, zdravstvu, socijalnoj skrbi te bibliotekarstvu.

Na radionicama se uz izlaganje i brojne primjere iz prakse, razgovaralo o specifičnim izazovima zaštite na radu u pojedinim djelatnostima javnog sektora, a polaznici  su rješavali  praktične zadatke uz individualni i grupni rad, te demonstraciju različitih vježbi u svrhu prevencije bolesti povezanih s radom.

Tijekom svih radionica sudionici su iskazali veliki interes za sadržaj radionica i aktivno sudjelovanje, ukazujući na niz problema s kojima se susreću u svojim radnim sredinama vezano za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ocjenjujući radionice izuzetno potrebnim i korisnim za svoj budući rad i djelovanje u zastupanju prava i interesa radnika te suradnju s poslodavcima i drugim dionicima.

Osposobljeno je preko 400 sindikalnih povjerenika i predstavnika sindikata udruženih u Maticu koji su sudjelovali na radionicama, te smo uspješno ostvarili ciljeve radionica i EU projekta.

Pored radionica održana su i četiri okrugla stola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku na temu “Zašto je ulaganje u zaštitu na radu investicija, a ne trošak?!, na kojima su uz radničke predstavnike sudjelovali i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca, Državnog inspektorata, sindikata i drugi zainteresirani.

Dio atmosfere s posljednje edukacijske radionice prenosimo u fotogaleriji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.