Obavijesti

Matica hrvatskih sindikata izdala je dvije publikacije u okviru EU projekta


Sa zadovoljstvom objavljujemo kako je Matica hrvatskih sindikata uspješno stigla pred završetak našeg trećeg, jedno i pol godišnjeg EU projekta i okrunila ga dvjema publikacijama koje su rezultat znanstvenih istraživanja provedenih kroz projekt.

U okviru EU projekta Matice hrvatskih sindikata pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“  provedeno je istraživanje o plaćama u javnim službama i analiza podudarnosti dostupne radne snage s potrebama tržišta rada u kontekstu promjena svijeta rada, a pod utjecajem industrije 4.0.

Tim istraživača okupio je znanstvenike s istraživačkim iskustvom iz područja tržišta rada: dr. sc. Dragana Bagića izv. prof., doc. dr. sc. Svena Marcelića, dr. sc. Tea Matkovića, doc. dr. sc. Velibora Mačkića, prof. dr. sc. Igora Radeku,i makroekonomista Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matiju Kroflina, mag. oec, koji su sudjelovali provedbi aktivnosti.

Rezultat projektnih aktivnosti su dvije publikacije.

U prvoj publikaciji pod nazivom „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“ predstavljeni su načini utvrđivanja plaća u javnom i privatnom sektoru u zemljama članicama Europske unije, detektiran je način utvrđivanja plaća u javnom sektoru u Hrvatskoj, dubinski su analizirani podaci Državnog zavoda za statistiku o kretanju plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj, a na kraju je utvrđen i stupanj povezanosti plaća u javnom sektoru s plaćama u privatnom sektoru u Hrvatskoj. Publikaciju su uredili prof. dr. sc. Igor Radeka i voditeljica projekta Ivana Šepak-Robić, dipl. iur. Publikacija je dostupna u online izdanju pritiskom na OVDJE.

U drugoj publikaciji pod nazivom „Projekcije podudarnosti dostupne radne snage i potreba tržišta rada do 2030. godine: Izazovi demografskih promjena i četvrte industrijske revolucije“ koje je uredio Matija Kroflin, mag. oec, analiziraju se trenutni trendovi na domaćem tržištu rada. U kontekstu desetljetnih demografskih projekcija, kao i projekcija potreba za budućim zanimanjima, pokušala se predvidjeti razina podudarnosti buduće strukture i brojnosti radne snage te procijeniti potražnja za radnom snagom u skoroj budućnosti. Naglasak je posebno stavljen na promatranje projekcija i potreba za radnom snagom u javnim službama (obrazovanju i zdravstvu). Publikacija je dostupna u online izdanju pritiskom na OVDJE.

Obje publikacije u online verziji su interaktivne: svaki naslov poglavlja i podpoglavlja pretvoren je u link koji vodi do sadržaja.

Izvanredne okolnosti s kojima ste, nažalost, svi upoznati, spriječile su projektni tim u provedbi planiranih aktivnosti – okruglih stolova diljem Hrvatske na kojima su publikacije trebale biti prezentirane i u tiskanom obliku podijeljene sudionicima. Knjige su tiskane i bit će dostupne u Matici hrvatskih sindikata čim to bude moguće.

Publikacije u online izdanju sada prepuštamo daljnjoj analizi i kritičkoj prosudbi znanstvene, stručne i opće javnosti.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.