Obavijesti

Poslodavci moraju osigurati odgovarajuće uvjete za rad od kuće


(Piše: Vitomir Begović, mr. sig.) Iako se pandemija stišala i gospodarstvo diljem Europe ponovo počinje funkcionirati te tvrtke počinju raditi uobičajenim tijekom, rad od kuće mogao bi sada doći na naplatu. Naime, sud u Bernu u Švicarskoj odlučio je da su poslodavci dužni platiti jedan dio stanarine onima koji su radili od kuće. Kako piše Večernji list proces je počeo nakon što je jedan od zaposlenika tužio svoju tvrtku zato što mu nije htjela platiti to što je svoj dom koristio kao ured. Tvrtka je zahtjev odbila jer pri radu od kuće zaposleni nisu imali dodatnih troškova niti su iznajmljivali dodatne prostorije, no sudac je bio drukčijeg stajališta. Dosudio je tom zaposleniku odštetu, odnosno odredio da tvrtka sudjeluje u cijeni najma tog stana iznosom od 150 franaka mjesečno. Taj sudski presedan sada će, prilično je izvjesno, biti korišten i u sudskoj praksi, odnosno primjenjivat će se na sve tvrtke koje su organizirale rad od kuće tijekom pandemije. U skladu s tom odlukom, na sličan bi se način mogli postaviti i sudovi u EU što bi tvrtkama prouzročilo gubitak.

Budući da je u posljednje vrijeme povećan interes za radom od kuće pojavom pandemije uzrokovane novim korona virusom SARS-CoV-2, a najave su poslodavaca u privatnom i javnom sektoru da će se isto i trajnije nastaviti, nužno je upozoriti da poslodavci moraju osigurati odgovarajuće uvjete za takav rad, kako bi se upravljalo aktivnostima radnika koji rade od kuće, osigurala njihova sigurnost i zaštita zdravlja.

Potrebno je podsjetiti da u Republici Hrvatskoj, ako radnik radi na izdvojenom mjestu rada tj. kod kuće, sukladno članku 17. Zakona o radu, individualni ugovor o radu mora osim podataka iz  članka 15. stavka 1. točke, 1. do 9. Zakona (podaci u uobičajenom ugovoru o radu) sadržavati i dodatne podatke o radnom vremenu, strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati, zatim uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time, naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova, te načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika. Za izdvojeno mjesto rada Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu propisuju, između ostaloga, da je poslodavac dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima, što uključuje i ergonomski uređeno mjesto rada.

Polazeći od navedenog u Hrvatskoj je potrebno osigurati  primjenu odgovarajuće regulative, iz područja rada, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.