Obavijesti

Edukacijska radionica Matice hrvatskih sindikata u Osijeku


Projektni tim Matice hrvatskih sindikata posjetio je Osijek 27. veljače 2020. godine gdje je organizirao i proveo edukacijsku radionicu […]

Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu održana edukacijska radionica iz područja zaštite na radu


Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, dana 26. veljače 2020. godine, održana je 22. u nizu edukacijska radionica iz područja […]

Posjet Matice hrvatskih sindikata European trade union institutu u Bruxellesu


U sklopu EU projekta Matice hrvatskih sindikata pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“, koji se […]

Održane dvije edukacijske radionice na Sveučilištu u Splitu za predstavnike sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata


Dana 18. veljače 2020. godine održane su dvije edukacijske radionice iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva […]

Organizirana edukacijska radionica u Zagrebu za sindikalne predstavnike i povjerenike


Organizirana je i održana edukacijska radionica u Zagrebu 13. veljače 2020. iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog […]

Zaštita na radu i aktivno sindikalno predstavništvo – Edukacijske radionice u Gospiću i Zadru


Projektni tim Matice hrvatskih sindikata posjetio je Gospić 6. veljače 2020. i Zadar 7. veljače 2020. godine. Organizirane su […]

Održana edukacijska radionica iz područja zaštite na radu u Zagrebu


U Zagrebu 30. siječnja 2020. održana je 16. edukacijska radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva […]

Provedene edukacijske radionice u Puli i Rijeci za sindikalne predstavnike i povjerenike


U okviru ESF projekta Matice hrvatskih sindikata „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ organizirane su i provedene […]

Nastavak provedbe edukacijskih radionica u Vukovaru i Osijeku


Tim Matice hrvatskih sindikata nastavlja s provedbom edukacijskih radionica iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva za […]

Istraživanje o plaćama u javnim službama i analiza podudarnosti dostupne radne snage


U Zagrebu 8. siječnja 2020. održan je posljednji sastanak članova istraživačkog tima koji su sudjelovali u izradi istraživanja o […]

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Matice hrvatskih sindikata.